۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

موقع خواب


نشسته بودم در بیداری ولی خواب می دیدم
خواب می دیدم که قلمی بدستم دارم
و دوستی درونم می درخشد
با این قلم، در خوابی که می دیدم می نوشتم از دل او
او کی باشد در این خواب و خیال من
من کی هستم که در خواب تو را می بینم
بیدارم کن که ببینم آیا هنوز هم تو را می بینم؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر