۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

آواز دل

دلم مي خواهد كه بخوانم امشب
افسانۀ دلم را از ني بشنو
سختيهاي دلم را از سنتور بشنو
درونم پر از عشق،
هستيم روشن از وجودت
به لطفت آواز دلم را مي گويمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر