۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

گوشي بسته

گوش هايم را بستم
ولي صداي تو را با چشم هايم شنيدم
آنچه كه مي شنيدم با چشم دل مي ديدم
حَرفي داري بزني با دل من؟
دلي مي خواهي ببري از دل من؟
قرن ها هست كه به دنبال حرف تو بودم
بگو دوباره حرفت را
تا بنشيند به قلب هوشيار من


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر