۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

استخوانهاي به هم پيوسته

جايي بودم كه مي دانستم در آنجا، آدمهاي مرده را خاك مي كنند
تصور مي كردم كه در زير زمين، در دور دنيا
همۀ استخوان ها به هم پيوسته اند
سوالي داشتم، جوابش را نمي دانستم
آيا روحهاي آن استخوانهايم به هم پيوسته هستند؟
اشكي روي صورت بچّه گريان ديدم
و فهميدم كه در اين دنيا، روحي پيوسته به روح ديگرنیست
زنده ولي گشنه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر