۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

پرونده زندگي من

پرونده اي داشتم درخشان در اين دنياي تاريك
ولي با اين حال پرونده بِدَست به دنبال راهنما بودم
همش فكر ميكردم كه در آدمي تو را خواهم ديد
نمي دانستم كه آن آدمِ، راهنمايم، پرونده بدست
مي گشت دنبال خود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر