۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

وضوی دلت را بگیر

با صدای اذان بیدار شدم
در حال خواب و بیداری دست و صورتم را شستم و وضوع گرفتم
در حال بیدار و خوابی چیزی خواندم به نام نماز
برگشتم به رخت خوابم
آن وقت بود که صدای خروس محل را شنیدم
دلی شرمگین به خود
گفتم وضوی دلت کجاست؟
آن که خواندی نماز نیست
بیدار شدن با صدای قوقولی خروس است دعای تو ...هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر