۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

بلندگويي

بلندگویی درون قلبم بود
تو مي بيني خسته دلان را در كنار راه
تو مي بيني بینوايان را
با روحَت ميفَهمي سختيهاي روحشان را
كه دور از فاميل؛ دور از هستی صدای دل فرزندانشان؛
با بلندگويي که درونشان مي فرستند
باصدايي به بلندگويي كه ميزَند حرف دلشان را، براي سنگدلان
با روحشان حرف مي زنم از كلام تو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر