۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

توي چمنهاي آذربايجان

صداي بلند عشق مي آيد توي كوه هاي آذربايجان
با عشق و هستي و وفا
ناله اي از دورن مي آيد
بهار سبز زندگي
دعوتي به آشنايي با هستيهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر