۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

طپش قلبم

دستم را روي زمين مي گذارم
و صداي طپش قلبم را احساس مي كنم
نگاهي به پرواز زنبور عسل مي كنم
و صداي طپش قلبم مي آيد
از درونم مي آيد،
آني است که از تو مي آيد
يك نفس، ونفس ديگر
صداي اذان مي آيد

الله اكبر...


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر