۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

قلم درخشان

وقتي كه مي نوشتم به خودم آمدم و گفتم:
"از كجاآمده قلم درخشان تو"
مي داني كه روحي دارد درون خود
تو از خود نمي گويي سخن
ولي با دل پاكت حرف من را گويا مي كني

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر