۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

بادی در صحرا

صداي باد را گوش کن در صحرا
كسي نيست ....
فقط خدا و يك مار و شنها
مي دانم، صداي باد مي آيد
براي اينكه وزش مار روی شنها،
صداي حقيقت زندگي را بيادم مي آوردهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر