۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

سرشارم از زندگي

باران مي بارد، قطره قطره
باران هستي، باران وجود، باران روشنایی
با اين همه باران و هنوز من تشنه زندگي ام
قطره قطره قطره ...
به دنبال باران زندگي، توي صحراي دلمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر